Bureau

Van Veen Architecten ontwerpt gebouwen met een sterke identiteit. Gebouwen die verrassen en intrigeren door een gelaagde betekenis en die op meer dan één niveau communiceren. Gebouwen die gehecht zijn aan hun plek doordat ze een sterke relatie aan gaan met de omgeving, de landschappelijke of stedenbouwkundige context. De architectuur vertelt daarbij een duidelijk verhaal. Van buiten is het gebouw een baken in de omgeving, van binnenuit ervaar je de omgeving optimaal.

Van Veen Architecten is in 2014 voortgekomen uit Drost + van Veen Architecten, nadat dit samenwerkingsverband na ruim 20 jaar werd beëindigd.Heinekenpand

Van Veen Architecten richt zich naast woningbouw, herbestemming, gebouwen voor kinderen en natuureducatie, op de zorg. Met name voor ouderen. Vaak zijn het complexe projecten waarvoor specialistische expertise wordt ingezet. Van Veen Architecten beschikt daarvoor over een hoogwaardig netwerk van gespecialiseerde partners waarmee regelmatig wordt samengewerkt.
Evelien van Veen is van begin tot eind bij elk project betrokken. Ze beschikt daarbij over veel kennis van het welstandsbeleid. Ze was jarenlang lid van de Commissie Welstand in Rotterdam en voorzitter van de Commissie Welstand in Breda. Momenteel is ze voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Eindhoven. Die ervaring biedt een goede basis voor een succesvol realisatieproces.

bureau

De ontwerpen van Van Veen Architecten geven heldere antwoorden op complexe architectonische opgaven. Ze stellen de gebruikers centraal en zijn duurzaam op alle niveaus. In de ontwerpen zoeken we een spanningsveld op. Bijvoorbeeld door herkenbare vormen te transformeren tot hedendaagse uitspraken. Of door contrasterende materialen te gebruiken, of door juist aan te sluiten bij het bestaande. Vaak resulteert deze aanpak in inventieve ruimtelijke oplossingen en innovatieve constructies. Materiaalgebruik, kleurgebruik en nauwkeurig detaillering zijn daarbij een belangrijk expressiemiddel.

Elke opdracht en elke opdrachtgever is voor Van Veen Architecten uniek. Bij het zoeken naar oplossingen worden uitzonderlijke gezichtspunten niet uit de weg gegaan. In nauw overleg met de opdrachtgever worden keuzes gemaakt en uitgewerkt. Daarbij houden we het ontwerpproces zo beeldend en concreet mogelijk. De ideevorming wordt inzichtelijk gemaakt met maquettes en schetsen. Elke fase van het ontwerpproces wordt gedocumenteerd in een overzichtelijk boekwerk. Een intensieve dialoog en een goede relatie met de opdrachtgever zijn voor ons de voorwaarde voor een optimaal ontwerpproces.

 

Klik hier voor de projecten lijst

 

Over Evelien van Veen

Architect

2014 – heden  :  Directeur, Van Veen Architecten BV, Rotterdam

1993 – 2014    :  (mede) eigenaar, Drost + van Veen Architecten, Rotterdam

1991 – 1992     :  Assistent architect, David Morley architects, (Londen) Project leader several healthcare projects, music hal classical music

1988 – 1990    :  Architectural assistant, Fisher Park Architects, Londen (o.a stage designs Rolling Stones, Jean Michel Jarre , Pink Floyd)

1986 – 1986    :  Assistent architect, Hard Werken, Rotterdam

 

Nevenfuncties

2016 – heden  :   Voorzitter, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Eindhoven

2015 – heden  :   Jurylid, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

2012 – heden :  Lid, Kamer Bouw en Cultuur, Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam

2012 – 2014  :  Voorzitter, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Breda

2009 – 2012  :  Lid, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Breda

2009 – 2013  :  Voorzitter, stichting Boulevard, Rotterdam

2002 – 2008 :  Lid, Commissie Welstand en Monumenten, Rotterdam

2004 – 2006 :   Voorzitter, stichting Archihoek, Hoek van Holland

 

Opleidingen

1987 – 1990   Architectural Association, (AA),  Londen (Dip I+II)

1980 – 1986   Academie van Beeldende Kunsten, Rotterdam