Benoeming tot voorzitter commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Eindhoven
7.3.2016

Op 29 februari 2016 is Evelien van Veen officieel benoemd als voorzitter van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Eindhoven. Samen met een team van zes leden toetst de commissie bouwplannen aan de welstandscriteria. Evelien van Veen doet dit commissiewerk naast haar werkzaamheden binnen Van Veen Architecten. Voorheen was zij commissievoorzitter in de gemeente Breda en commissielid in Rotterdam.