Lezing Evelien van Veen op Building the Future of Health – UMC Groningen
27.5.2016

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie programmeert op 2 juni een viertal sessies op het internationale congres Building the Future of Health. Een internationale vergelijking die inzicht biedt in de kracht van ontwerpend onderzoek in een veranderend zorglandschap. Hierin beperkt de institutionele zorg zich tot steeds zwaardere vormen van zorg en wonen mensen met een lichtere zorgvraag langer thuis. Van burgers wordt verwacht dat zij meer eigen initiatief ontplooien. De wens naar lokale collectieve alternatieven groeit. Daar waar nieuwe initiatiefnemers met engagement, visie en doorzettingsvermogen te werk gaan, blijkt er heel veel mogelijk.

Evelien van Veen (Van Veen Architecten) is één van de sprekers op dit congres. In de sessie Zelforganisatie in de Zorg presenteert zij het aansprekende lokale initiatief Ubuntuplein: een kleinschalig woonzorgproject in Zutphen dat vanuit een bewonerscollectief is ontstaan. Evelien van Veen is van begin af aan bij de ontwikkeling van dit project betrokken.

Daarnaast geeft Annet Ritsema (Specht Architecten) een lezing over een aantal best practices van projecten uit Duitsland, Zwitserland en Scandinavië, waar innovatieve woonvormen met collectieve inslag het palet aan ouderenwoningen verbreden.

Aansluitend worden in een rondetafelgesprek de dogma’s, die hardnekkig het beeld van ouderen en wonen bepalen, weerlegd en dilemma’s die realisatie van succesvolle nieuwe concepten in de weg staan, besproken. Daarbij staat de vraag centraal hoe woningen en woonomgeving dermate aantrekkelijk gemaakt kunnen worden zodat deze voldoen aan de wensen van de ouderen van de toekomst.