Nieuwbouw zorgwoningen Viattence Heerde is gestart!
28.5.2018

Met het bouwrijp maken van de grond is de nieuwbouw van de zorgwoningen voor zorgleverancier Viattence in Heerde nu echt gestart!

Voor Viattence realiseert Van Veen Architecten, op het terrein van de huidige Wendhorst een nieuw thuis in een innovatief zorgconcept. Er verrijzen 12 ‘woonhuizen’ voor in totaal 96 bewoners met een zware zorgvraag. Het geheel gaat deel uitmaken van een zogenoemde inclusieve samenleving waar de zorgwoningen geïntegreerd worden in een nog nieuw te bouwen wijk.

Van Veen Architecten werkt in dit project samen met zorgvastgoedontwikkelaar Vitaal ZorgVast en NLII Apollo Zorgvastgoedfonds. Gedurende de ontwikkeling van het plan zijn de zorgwoningen in samenspraak met Viattence, de gemeente en de buurt zorgvuldig ingepast. Het resultaat is een nieuwe leef- en werkomgeving voor de bewoners en medewerkers van Viattence en de inwoners van Heerde. De bouw van de zorgwoningen is in handen van BAM. De planning is dat de nieuwbouw van de zorgwoningen medio 2019 wordt opgeleverd.

Bekijk project Heerde

Bekijk meer projecten