Van Veen Architecten en Urbis, bureau voor stadsontwerp gaan intensiever samenwerken
6.12.2016

Met de verhuizing van Urbis naar het Heinekengebouw in Rotterdam krijgt de samenwerking tussen Van Veen Architecten en Urbis een structureel karakter. Door de krachtenbundeling ontstaat een team van in totaal 12 architecten en stedenbouwkundigen. Zo kunnen de bureaus nu samen een full service product bieden aan opdrachtgevers: van stedenbouwkundig masterplan tot architectonische uitwerking op detailniveau en van gebouwtypologie tot buitenruimte.

dakportret-urbis-van-veen-4

Directieleden: Evelien Van Veen, Donald Lambert en Petra Sala

Veranderende bouwopgave

Met de samenwerking spelen Van Veen en Urbis in op de veranderende bouwopgave die veelal gaat over vernieuwing: van stedelijk gebied, van bestaand vastgoed en van de openbare ruimte. Een integrale aanpak is daarbij cruciaal om te kunnen komen tot een optimale combinatie van oud en nieuw, de mix van functies en de versterking van de kwaliteit van het bestaande. In deze complexe uitdagingen voelen beide bureaus zich thuis en vullen ze elkaar effectief aan.

Goede match

Gezien de gedeelde werkterreinen zoals zorg, woningbouw en herontwikkeling is samenwerking voor Van Veen en Urbis een logische keuze. Bovendien kent de werkwijze van beide bureaus grote overeenkomsten: een contextuele benadering waarbij de gebruikers centraal staan en de gemeenschappelijke focus op duurzaamheid. Ook projecten met de nadruk op participatie zitten stevig in de portfolio’s van beide bureaus.

Gedeelde visie. Aanvullende expertises. Geoliede samenwerking.

Voor opdrachtgevers biedt het samenwerkingsverband tussen Van Veen en Urbis veel voordelen. Een beproefd team met aanvullende expertises zorgt voor een efficiënt realisatieproces. Van begin tot eind. Zo komen we snel tot innovatieve oplossingen waar eindgebruikers én opdrachtgevers beter van worden.

Over Urbis, bureau voor stadsontwerp

Urbis geeft adviezen in de volle breedte van de disciplines stedenbouw, landschap en buitenruimte, op verschillende schaalniveaus. He bureau heeft veel expertise ontwikkeld op het gebied van complexe binnenstedelijke opgaven met gemixte functies en herontwikkelingslocaties.
Voorbeelden van projecten waar Urbis de laatste jaren aan heeft gewerkt zijn de duurzame stadswijk Kennedy Süd in Luxemburg Stad,  het masterplan en beeldkwaliteitplan voor de herontwikkeling van de Scheveningse Haven, de ontwikkelingen aan de westzijde van Utrecht Centraal en de vernieuwing van de Bijlmermeer.

plaatjes-voor-nieuwsbiref400-bij-600-voor-alfred

http://www.urbis.nl