Auriga, Orthopedagogisch Centrum, Halsteren

Zorg, wonen, werken en leren in het groen

Op uitnodiging van Soomland maakte Drost + van Veen architecten een planvisie voor een nieuw te bouwen orthopedagogisch centrum te Halsteren. Ongeveer 72 licht verstandelijk gehandicapte jongeren tussen 8 en 21 met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen vinden hier onderdak. Voor hen is een geïntegreerd hulpaanbod noodzakelijk. School, arbeid en vrijetijdsbesteding worden daarom op de projectlocatie aangeboden.

De locatie is een in landschappelijk opzicht bijzonder gebied op de Brabantse Wal, in de nabijheid van het historische Fort de Roovere. Het is een overgangsgebied tussen bebouwing en natuur. In het masterplan van Bosch Slabbers wordt gestreefd naar een hedendaagse landgoedsfeer. Drost + van Veen architecten kozen voor het transformeren van herkenbare, traditionele vormen tot een eigentijdse contouren. Alle gebouwen in het plangebied vormen één ensemble, één beeldfamilie, waarbinnen elk gebouw een unieke uitstraling krijgt.

Van de vier ingediende plannen werd de inzending van Drost + van Veen architecten door de jury overtuigend als beste beoordeeld.