Bartokblok woningen, Rijnboog Arnhem

Tussen oude en nieuwe stad in Rijnboog

Het Bartokgebied ligt op een karakteristieke locatie in het Masterplan van Manuel de Solà-Morales voor de wijk Rijnboog, op de plek waar de nieuwe haven de verbinding tussen het station en de kerk raakt. Het zoeken naar aanknopingspunten in deze omgeving en het leggen van nieuw verbanden binnen de Rijnboog vormen het uitgangspunt van het ontwerp.

In de architectuur staat de continuïteit centraal. Tussen de pleinen en de straten, tussen de bebouwing en de openbare ruimte en uiteraard tussen de gebouwen onderling. In de uitwerking van de mozaïekverkaveling uit het masterplan ontstaan verschuivingen in het stratenpatroon en ontstaan nieuwe pleinen in de zgn. “dwaalzones”.

Om kwaliteit toe te kunnen voegen aan de openbare ruimte krijgen de nieuwe blokken een alzijdige opzet van de gevels. Het Bartokblok toont zich als een stoer gebouw met heldere contouren en vlakke gevels. In de gevelopbouw zoeken we aansluiting met de schaal van de oude stad. De oude bebouwing reflecteert zich als het ware in de gevel van het nieuwe gebouw. De pandsgewijze opbouw van de oude stad en de horizontaliteit van de nieuwe stad komen in de gevel samen. Dit onderscheid tussen horizontaal en verticaal treedt het meest naar voren als het overhoeks ervaren wordt.

Het Bartokblok krijgt een grote variatie aan woningtypes. Op de begane grond komt langs de voetgangerszone een doorgaande plint met commerciële voorzieningen. Onder het maaiveld is een parkeergarage voor bewoners voorzien.

 

impressieoverzicht