De Dijk, Montessori school, Groningen

Om de stedenbouwkundige situatie in de wijk Beijum te verbeteren gaf de Gemeente Groningen opdracht de zeventiger jaren Montessorischool te verplaatsen. Het nieuwe schoolgebouw is evenwijdig aan het kanaal gebouwd. De historische dijk langs het kanaal, het meest in het oog springende landschappelijke element, is in het ontwerp van de school geïntegreerd. De gang, die in het Montessori-onderwijs een belangrijke plaats inneemt, volgt het dijkprofiel en vormt de ruggengraat van het gebouw. Verschillende ruimtes, zoals werkplekken, bibliotheek en de lerarenruimte, kragen uit over de dijk.

De Dijk Basisschool Groningen architecten

Subtiele hoekverdraaiingen in deze ruimtes creëeren lange zichtlijnen over het kanaal. De grote hal staat in open verbinding met het verdiept gelegen speellokaal. Hierdoor kan de hal ook als podium dienen met het publiek in het speellokaal. Een acht meter brede trap stijgt met de dijk mee naar de verdieping, en dient tegelijkertijd als zitobject. De school is het nieuwe beeldbepalende gebouw van de wijk Beijum. Het exterieur van de school kreeg een frisse aanblik. De kleur wit overheerst en contrasteert met de sombere, grijsbruine tinten van de omliggende gebouwen. De gevels aan het schoolplein krijgen een ‘warme’ houten bekleding.

De Dijk Basisschool Groningen architecten