Drijvend Huis ‘Archimedes’

Woningbouw op het water

In 2001 schreef de Süddeutsche Zeitung een besloten ontwerpprijsvraag uit met het thema ‘Das Haus der Gegenwart’ (Modern Living). Op uitnodiging zond Drost + van Veen architecten Het Drijvende Huis ‘Archimedes’ in. De internationale jury bekroonde dit actuele ontwerp met een extra prijs voor de buitengewone oplossing.

Het Drijvende Huis Archimedes gaat uit van een wereldwijd verder stijgende zeespiegel. In een laaggelegen land als Nederland zou dit kunnen betekenen dat de helft van het landoppervlak overstroomt. Het Drijvende Huis Archimedes is daarom volledig zelfvoorzienend en onafhankelijk van een extern elektriciteits-, water- of rioleringsnet. Het is een woning die elke zeespiegelstijging kan doorstaan.

Voor het ontwerp van Het Drijvende Huis Archimedes werkte Drost + van Veen architecten samen met Zijlstra industrial design. Onderzocht werd hoe de woning kan worden gebouwd als een industrieel product.
Archimedes kan worden geproduceerd door scheepswerven, een technologisch hoog ontwikkelde bedrijfstak in Nederland. Het fabricageproces is afgeleid van productietechnieken met dikke staalplaten (8-20 mm). Dit gaf de mogelijkheid om sterk sculpturale vormen en silhouetten te creëren.

De woning heeft een vloeroppervlakte van 200 m2. De ruime kamers zijn gegroepeerd rondom de ‘waterkern’ van de woning. In deze kern wordt het regenwater verzameld en verwerkt tot drinkwater. De woonkamer, eetkamer en keuken bevinden zich op entreeniveau. Een verdieping hoger liggen de slaapvertrekken, een verdieping lager de werkruimten. Deze drie verdiepingen zijn buiten ook met elkaar verbonden door een trap. De buitenruimte bevindt zich zowel op het dak als op het waterniveau, met alle mogelijkheden voor het aanleggen van een watertuin.

 

Drijvend Huis 'Archimedes'