Foreschate Voorschoten

In het centrum van de wijk Bosgeest te Voorschoten ligt het 70 e jaren Woonzorggebouw Foreschate omringd door een zorgvuldig ontworpen groen. Met betrekking tot de nieuwe eisen in de zorg is in samenspraak met de zorgpartij gekozen voor gedeeltelijk sloop/nieuwbouw en renovatie van het huidige complex.

 

De voormalige locatie van de vleugel waar nu wonen met zware zorg (dementie) is gesitueerd wordt vervangen door nieuwbouw. Op de begane grond komt het wijkcentrum met multifunctionele ruimtes waar o.a. een ontmoetingsruimte, een kapper en fysiotherapie en kantoren voor de zorgorganisatie Topaz worden ondergebracht. Op de verdiepingen bevinden zich de kleinschalig groepswonen, met 2 woonkamers per verdieping en aan weerzijden 8 zorgappartementen per groep voor bewoners met de indicatie zware dementie. De bestaande vleugel met de zorgvuldige ontworpen gestaffelde zelfstandige woningen (aanleunwoningen) met individueel balkon worden gerenoveerd. De getrapte opbouw van de plattegronden en gevel zorgen voor een passende schaal in de wijk. Gekozen is de beide vleugels stedenbouwkundig als een ensemble te benaderen en eenheid te zoeken in de gevelmaterialisatie. Een lichte uitstraling passend in de wijk. De gevelopbouw is verder opgedeeld in een herkenbare opgetilde plint met grote markante luifel aan de entreezijde als een herkenbaar gebaar naar de wijk en een geleidelijke overgang van het voorterrein naar de centrale hal. De zorgappartementen op de verdiepingen zijn individueel herkenbaar in de gevel en verspringen t.o.v. van elkaar zodat de gevel een vriendelijke uitstraling vertoont. Ter plaatste van de woonkamers aan de binnenhofzijde zijn grote verblijfsbalkons gesitueerd. Verder zijn de plattegronden zo ontworpen dat de individuele zorgappartementen later geschakeld kunnen worden en er 2 kamerwoningen van kunnen worden gemaakt.