KOZ Aleyda van Raephorstlaan, Multifunctionele accommodatie, Rotterdam

Multifunctionele accommodatie in stedelijk groen

De locatie voor het toekomstige Kind, Onderwijs en Zorg centrum bevindt zich in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek in Rotterdam Noord, in een groene lob waar bebouwing en groen elkaar ontmoeten.

Het KOZ biedt een beschermde leer-werkomgeving aan kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking. Het gebouw herbergt meerdere onafhankelijke organisaties. Samenwerking staat hoog in het vaandel en speelt zich voornamelijk af in het centrale hart van het gebouw, maar daarnaast behoudt ieder zijn zelfstandigheid binnen zijn eigen domein met een eigen identiteit.

De groene locatie is opgedeeld in een openbaar en een beschermd gedeelte, respectievelijk een voorterrein voor halen en brengen en een besloten tuin. Het voorterrein bevat een zone die zeer intensief gebruikt wordt door de taxibusjes die alle kinderen twee keer per dag afzetten en ophalen. Dit voorterrein heeft een optimale logistieke oplossing en tevens een dubbelfunctie. Zodra alle kinderen gebracht zijn, wordt het afgesloten en fungeert het als extra speelterrein. De besloten tuin wordt gezien als de binnenwereld van het KOZ. Deze heeft een zachte uitstraling en biedt veel contact met de natuur. Het volume vouwt zich hier in en om de tuin waardoor er een grote diversiteit aan binnen- en buitenruimten ontstaat.

 

 

Als structuuropzet voor het gebouw diende een boomblad als inspiratie: een hart met drie bladlobben. Deze bladlobben met twee verdiepingen herbergen drie programma’s: school, dagopvang en zorg- en sportvoorzieningen. Iedere lob is omringd door de tuin, ook het hart raakt aan de tuin. Het gebouw verweeft zich als het ware met zijn groene omgeving. De buitenste rand bevat de lokalen, allen direct verbonden met de tuin. In het binnendeel van de drie lobben bevinden zich de vaklokalen en speciale begeleidingsruimten, met een eigen vormentaal.

Het ritme, de kleur en de uitstraling van de gevel is passend bij het type gebruiker ontworpen. Zo heeft deze bij de ruimten van de ZMOLK-ers een stoere grove uitstraling, en bij de jonge autistische kinderen een gladde zachte uitstraling. Het ritme verleidt de kinderen met hun hand langs de gevel te bewegen.

 

 

a.buena

c

a122-schema-boomblad