Opvang Dak- en Thuislozen Plantagelaan, Rotterdam

Intensief beschermde woonvoorziening

De opgave betreft het ontwerp van een nieuw intensief beschermd wooncentrum voor daklozen in Rotterdam aan de Nieuwe Maas en de Watertorenhaven. De stedenbouwkundige situatie vereist een overhoekse kwaliteit met twee voorkanten en een duidelijke kop die de beëindiging van de massa van het gebouw markeert. De nieuwbouw grenst direct aan de roeivereniging Nautilus, een monument in de Nieuwe Haagse School stijl. Kenmerkend voor deze stijl zijn expressief gebruik van baksteen, veel ritmiek, horizontale lijnen, overstekende luifels en fraai glas in lood.

Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is de dialoog tussen het beeldbepalende monument en de nieuwbouw. Gekozen is voor eenheid in kleur (donkerbruin) en vorm (gestapelde massaopbouw). In de keuze van het materiaal van de gevel, verschillende aluminium geprofileerde platen, onderscheidt de nieuwbouw zich daarentegen van het monument. Zo ontstaat een zeker spanningsveld die de verschillende materiaal eigenschappen van baksteen en aluminium versterkt.

De heldere opzet van de plattegrond, waarbij wonen en gezamenlijke functies gescheiden zijn, is functioneel. Dit leidt tot een overzichtelijk ontwerp die een sterke ruimtelijke kwaliteit heeft door een visuele relatie te leggen tussen de gezamenlijke functies op de begane grond en de eerste verdieping.