Swanla, woningen, Zevenhuizen

Woningen aan de dorpsrand

Het plangebied Swanla in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle is een strip van twee hectare groot die grenst aan het open polderlandschap. De breedte van de strip wordt bepaald door twee sloten die voortkomen uit de verkaveling van de omliggende weilanden.

Gekozen is om het kavel op te delen in twee bouwblokken die als eilanden los liggen in het groen. Om dit eilandenconcept te versterken, vormen de woningen een aaneengesloten gevellijn. Deze wordt voortgezet in de tuinmuren die als een band, de grens vormen tussen privé en openbaar gebied.

Swanla woningen Zevenhuizen

De entree van de nieuwe wijk wordt gemarkeerd door het hogere deel van het ‘eiland’ waarin de appartementen zijn opgenomen. Door de hoogte en ligging hebben de appartementen een functionele en ruimtelijke samenhang met de tegenoverliggende, hogere gebouwen van het zorgcentrum. In het ontwerp zijn geen traditionele straten opgenomen. De trottoirs zijn breed, het parkeren is op het eigen kavel opgelost. Voor de rijwoningen en de appartementen is er een ondergrondse parkeergarage.

Uitgangspunt voor de nieuwe wijk was een combinatie van uiteenlopende woningcategorieën: rij-koopwoningen, rij-huurwoningen, twee-onder-een-kap koopwoningen en gestapelde koop- en huurwoningen. Deze gevarieerde mix wordt bij elkaar gehouden door het dak, dat zich over het gehele plan plooit. De huid van keramische pannen, die overgaat van puntdak in gevelvlak, geeft het project het kleinschalige karakter dat past bij woningen aan de dorpsrand van Zevenhuizen.