Uitbreiding NBC De Oostvaarders, Almere

Het Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders ligt aan de rand van de Oostvaardersplassen. Het gebied is één van de meest unieke natuurgebieden in Europa. Het gebouw is gerealiseerd op het ontmoetingspunt van landschappen met een verschillend karakter: land, water, bos en rietvelden. Aangezien het gebied steeds meer in trek komt bij natuurliefhebbers en de Oostvaardersplassen, als onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land, de status Nationaal Park heeft gekregen, dient het Natuurbelevingcentrum uitgebreid te worden. Het huidige ontwerp van het gebouw is markant en iconisch, vandaar dat er gekozen is in het verlengde van de dijk de uitbreiding te realiseren. De nieuwbouw is in dezelfde materialisering, namelijk zwart belatte houten uitstraling met verticale houten delen, ontworpen. Het huidige Natuurbelevingcentrum blijft dienen als hoofdentree. In de uitbreiding zijn twee groeps- en educatieruimten met uitzicht op de Oostvaardersplassen, een restaurant met keuken, leslokalen en een werkplaats voor Staatsbosbeheer ondergebracht. Op de verdieping worden kantoorfuncties toegevoegd voor de medewerkers. Landschapsbureau Nieuwe Gracht heeft het ontwerp gemaakt voor het buitenterrein van het Natuurbelevingcentrum waarbij in de gevel van de nieuwbouw een pergola met een lange zitbank is opgenomen.