Voorzieningen centrum Ede

Eén nieuw centrum voor twee wijken

Voor de bestaande zeventigerjaren wijk Veldhuizen en de nieuwe woonwijk Kernhem in Ede moet een nieuw gemeenschappelijk voorzieningencluster worden gerealiseerd op de grens van beide wijken. Een drukke verkeersweg, de N224, vormt echter een barrière tussen beide stadsdelen. Drost + van Veen architecten werd gevraagd om voor de cluster die beide wijken moet verbinden, een stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp te maken.

Twee infrastructurele mogelijkheden zijn onderzocht. Het cluster wordt opgetild en boven de bestaande N224 gebouwd, of de N224 wordt verdiept en het cluster daarboven gesitueerd. Het stedenbouwkundig concept zorgt ervoor dat het voorzieningencluster als verbindend element tussen de wijken kan werken. De nieuwe fysieke verbinding op infrastructureel niveau zal met name de introverte wijk Veldhuizen een nieuwe impuls
geven.

Net zoals het nabij gelegen landgoed Kernhem op een uitloper van een stuwwal ligt, wordt het voorzieningencluster gesitueerd op een kunstmatige heuvel. Dit groene dek over de N224 is een heuvel waarin of waarop de gebouwen zijn verankerd. De ‘achterkanten’ van de functies worden als openbare tuinen ingericht met de daarbij behorende groene
‘parkeerkamers’.

Het architectonische concept introduceert een compositie van kleine bouwvolumes op dorpse schaal die zich oriënteren op een centraal plein, de brink. De verweving met het landschap wordt bereikt door uit het landschap oplopende grasdaken met gaten als patio’s en tuinen. Het plooien van het dakvlak maakt het mogelijk om secundaire functies als laad- en losplaatsen op een hoogwaardige wijze te integreren in het bouwvolume.