Waterstadtorens, woontorens, Rotterdam

Woontorencomplex in het centrum

Het Wijnhavenkwartier, gelegen aan de Maas in het centrum van Rotterdam, zal in de komende decennia ingrijpend van karakter veranderen. De kantoren zullen verdwijnen en er zal een woonwijk met hoogbouwtorens ontstaan. Een van de eerste projecten die aan deze verandering vormgeven, is de transformatie van twee bestaande kantoorblokken naar twee nieuwe woonblokken met drie woontorens. De opdracht voor Drost + van Veen architecten startte met een stedenbouwkundige studie, uitgewerkt op drie niveaus: het niveau van de stad, de woonwijk en de woning.

Op het niveau van de stad, met een toetsing van het bestemmingsplan als startpunt, toont het ontwerp hoe drie woontorens worden opgenomen in de skyline van Rotterdam. Op het niveau van de wijk, introduceert het onderzoek de diverse relaties van de toekomstige woonwijk met zijn directe omgeving, zowel programmatisch als in de relatie plint versus toren. Op het derde niveau, dat van de woning, is gestreefd naar een optimale woonkwaliteit, rekening houdend met de bezonning, het uitzicht en de ruimtelijkheid van de woning. Het beslissingsmodel van deze studie vormde de ‘matrix’. Om een overzicht te krijgen van de complexiteit van de opgave worden de verschillende deelstudies hierin in kaart gebracht.

Voor beide kavels van het project is een eigen concept ontwikkeld: de ‘spiraal’ en de ‘L’. Drost + van Veen architecten heeft het spiraalconcept architectonisch verder uitgewerkt tot een 100 meter hoge toren en laagbouw met een grote diversiteit aan woningtypes: 3-4 kamer appartementen, lofts, dekwoningen, penthouses en maisonnettes. Gemeenschappelijke woonvoorzieningen als stomerij en boodschappenservice zijn in de plint opgenomen.

Image

 

6362